Recently Added
  • Main
  • Recently Added

1

Wisjaunakà ahbeze

Year:
1893
Language:
latvian
File:
PDF, 2.52 MB
2

Wisjaunakà abeze mahjàm un ꞩkolàm

Year:
1911
Language:
latvian
File:
PDF, 4.89 MB
3

Wisjaunakà Abeze ar bildem puꞩchkota

Year:
1920
Language:
latvian
File:
PDF, 3.93 MB
4

Wisjaunakà abeze ar bildèm

Year:
1903
Language:
latvian
File:
PDF, 4.08 MB
5

Vālodzes šūpulis Abece mājām un skolām

Year:
1925
Language:
latvian
File:
PDF, 11.84 MB
6

Pasaku ābece

Year:
1969
Language:
latvian
File:
PDF, 20.58 MB
8

Mihklu, paꞩaku un dseju abeze

Year:
1921
Language:
latvian
File:
PDF, 11.21 MB
9

Mazo draugu ābece

Year:
1925
Language:
latvian
File:
PDF, 9.22 MB
10

Mazā ābece un pirmā lasamā grāmata mājā un skolā

Year:
1923
Language:
latvian
File:
PDF, 21.36 MB
11

Lejas-Kursemes Abeze preekꞩch laꞩit un rakstit eemahziꞩchanàs wisahtrakâ laikâ

Year:
1919
Language:
latvian
File:
PDF, 3.40 MB
12

Latviešu valodas mācība

Year:
1939
Language:
latvian
File:
PDF, 44.12 MB
13

Latweeꞩchu abeze un walodas mahziba zittauteeꞩchu ꞩkolàm

Year:
1919
Language:
latvian
File:
PDF, 14.54 MB
14

Latviešu ābece. Латышский букварь

Year:
1988
Language:
latvian
File:
PDF, 12.39 MB
15

Jautrā ābece

Year:
1936
Language:
latvian
File:
PDF, 4.82 MB
16

Jauna ahbeze

Year:
1877
Language:
latvian
File:
PDF, 2.30 MB
17

Gaiļa ābece

Year:
1936
Language:
latvian
File:
PDF, 7.96 MB
18

Bilschu ahbeze

Year:
1923
Language:
latvian
File:
PDF, 2.15 MB
19

Bilschu ahbeze

Year:
1894
Language:
latvian
File:
PDF, 1.31 MB
20

Bilschu ahbeze

Year:
1894
Language:
latvian
File:
PDF, 2.42 MB
21

Bilschu abeze preekꞩch rahtneem behrneem

Year:
1921
Language:
latvian
File:
PDF, 2.53 MB
22

Abeze

Year:
1919
Language:
latvian
File:
PDF, 6.63 MB
23

Ahbeze

Year:
1907
Language:
latvian
File:
PDF, 3.97 MB
24

Ahbeze

Year:
1896
Language:
latvian
File:
PDF, 3.68 MB
25

Ahbeze jeb: behrnu pirma laꞩama grahmata

Year:
1882
Language:
latvian
File:
PDF, 3.49 MB
26

Ahbeze jeb: wajadsiga Behrnu-paija

Year:
1878
Language:
latvian
File:
PDF, 2.57 MB
27

Ahbeze jeb pirmais wadonis laꞩiꞩchanâ

Year:
1890
Language:
latvian
File:
PDF, 3.01 MB
28

Ābece un pirmā lasāmgrāmata mājas bērniem

Year:
1942
Language:
latvian
File:
PDF, 12.45 MB
29

Ahbeze un Mahrtiꞥa Lutera masais katꞣiꞩms

Year:
1903
Language:
latvian
File:
PDF, 3.94 MB
30

Ahbeze pehz jaunas metodikas

Year:
1888
Language:
latvian
File:
PDF, 3.74 MB
31

Ābece. Mājas mācībai

Year:
1933
Language:
latvian
File:
PDF, 4.83 MB
32

Ābece. Mājas bērniem

Year:
1928
Language:
latvian
File:
PDF, 6.09 MB
33

Ahbeze jeb pirma laꞩiꞩchanas mahziba

Year:
1884
Language:
latvian
File:
PDF, 13.46 MB
34

Ahbeze ar galwas gabaleem preekꞩch pagastu-ꞩkolas un mahjas behrneem

Year:
1874
Language:
latvian
File:
PDF, 5.05 MB
35

Ahbeze ar bildèm puꞩchkota. Abeze ar bildèm puschkota

Year:
1900
Language:
latvian
File:
PDF, 3.66 MB
36

Ābece

Year:
1971
Language:
latvian
File:
PDF, 25.67 MB
37

Ābece

Year:
1959
Language:
latvian
File:
PDF, 51.06 MB
38

Ābece. Mājmācībai un bērnu dārziem

Year:
1951
Language:
latvian
File:
PDF, 26.98 MB
39

Ābece

Year:
1945
Language:
latvian
File:
PDF, 12.22 MB
40

Ābece. Latviešu valoda krievu skolām

Year:
1945
Language:
latvian
File:
PDF, 11.92 MB
41

Ābece

Year:
1934
Language:
latvian
File:
PDF, 5.90 MB
42

Abeze

Year:
1911
Language:
latvian
File:
PDF, 9.41 MB
43

Ahbeze

Year:
1892
Language:
latvian
File:
PDF, 2.40 MB
44

Ahbeze

Year:
1890
Language:
latvian
File:
PDF, 8.14 MB
45

我的中国故事

Language:
latvian
File:
PDF, 8.00 MB
46

Citada Riga

Year:
2013
Language:
latvian
File:
PDF, 35.89 MB
47

Meteora medības

Year:
1979
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.02 MB
48

Kapteiņa Haterasa piedzīvojumi ziemeļpolā

Year:
1971
Language:
latvian
File:
FB2 , 3.50 MB
49

Divdesmit tūkstoš ljē pa jūras dzelmi

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 5.14 MB
50

Divdesmit tūkstoš ljē pa jūras dzelmi

Year:
1955
Language:
latvian
File:
FB2 , 2.89 MB
51

Ceļojums uz Zemes centru.

Year:
1996
Language:
latvian
File:
FB2 , 3.22 MB
52

Begumas pieci simti miljonu

Year:
1979
Language:
latvian
File:
FB2 , 969 KB
53

Astoņdesmit dienās ap Zemeslodi

Year:
1959
Language:
latvian
File:
FB2 , 936 KB
54

Vernera Holta piedzīvojumi. Otrā daļa

Year:
1966
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.33 MB
55

Vernera Holta piedzīvojumi. Pirmā daļa

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.58 MB
56

Žanna d'Arka

Year:
1999
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.81 MB
57

Vientieši ārzemēs jeb jauno svētceļnieku gaitas

Year:
1989
Language:
latvian
File:
FB2 , 2.10 MB
58

Vēstules no Zemes

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.32 MB
59

Stāstu izlase

Year:
1989
Language:
latvian
File:
FB2 , 869 KB
60

Princis un ubaga zēns

Year:
1986
Language:
latvian
File:
FB2 , 2.56 MB
61

Konektikutas jeņķis karaļa Artura galmā

Year:
1976
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.12 MB
62

Haklberija Fina piedzīvojumi

Year:
1993
Language:
latvian
File:
FB2 , 2.22 MB
63

Domas un atklāsmes

Year:
2009
Language:
latvian
File:
FB2 , 558 KB
64

Parmas klosteris

Year:
1947
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.42 MB
65

Eņģeļa vēstule un citi stāsti

Year:
1955
Language:
latvian
File:
FB2 , 517 KB
67

Lisjēns Levēns

Year:
1989
Language:
latvian
File:
FB2 , 2.20 MB
68

Krietnais kareivis Šveiks krievu gūstā

Year:
1993
Language:
latvian
File:
FB2 , 984 KB
69

Krietnā kareivja Šveika dēkas Pasaules karā -3 un 4daļa

Year:
1957
Language:
latvian
File:
FB2 , 5.03 MB
70

Krietnā kareivja Šveika dēkas Pasaules karā - 1 un 2daļa

Year:
1957
Language:
latvian
File:
FB2 , 5.50 MB
71

Kopoti raksti VI

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.02 MB
72

Kopoti raksti V

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.05 MB
73

Kopoti raksti IV

Language:
latvian
File:
FB2 , 1.25 MB
74

Kopoti raksti III

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.17 MB
75

Kopoti raksti II

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.21 MB
76

Kopoti raksti I

Language:
latvian
File:
FB2 , 995 KB
77

Ziemas pasaka

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 298 KB
78

Vētra

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 232 KB
79

Venēcijas tirgotājs

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 283 KB
80

Veltas pūles mīlā

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 300 KB
81

Spītnieces savaldīšana

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 265 KB
82

Soneti

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 284 KB
83

Sapnis vasaras naktī

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 346 KB
84

Romeo un Džuljeta

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 371 KB
85

Ričards III

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 374 KB
86

Ričards II

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 254 KB
87

Perikls

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 230 KB
88

Maldu komēdija

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 223 KB
89

Otello

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 294 KB
90

Makbets

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 257 KB
91

Liela brēka, maza vilna

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 337 KB
92

Karalis Lirs

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 321 KB
93

Kā jums tīk

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 309 KB
94

Jūlijs Cēzars

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 338 KB
95

Jautrās vindzorietes

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 359 KB
96

Henrijs IV

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 727 KB
97

Divpadsmitā nakts

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 326 KB
98

Hamlets

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 334 KB
99

Dots pret dotu

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 289 KB
100

Gals labs — viss labs

Year:
1964
Language:
latvian
File:
FB2 , 237 KB
101

Divi veronieši

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 377 KB
102

Antonijs un Kleopatra

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 318 KB
103

Tuksnesī un džungļos

Year:
1991
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.57 MB
104

Krustneši

Year:
1963
Language:
latvian
File:
FB2 , 2.48 MB
105

Hanna

Year:
1995
Language:
latvian
File:
FB2 , 470 KB
106

Bez dogmata

Year:
1980
Language:
latvian
File:
FB2 , 919 KB
107

Trīs draugi

Year:
1981
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.33 MB
108

Triumfa arka

Year:
1983
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.26 MB
109

Stacija pie apvāršņa

Year:
2002
Language:
latvian
File:
FB2 , 391 KB
110

Sapņu būda

Year:
2001
Language:
latvian
File:
FB2 , 432 KB
111

Rietumu frontē bez pārmaiņām

Year:
1984
Language:
latvian
File:
FB2 , 698 KB
112

Mīli savu tuvāko

Year:
1989
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.13 MB
113

Melnais obelisks

Year:
1991
Language:
latvian
File:
FB2 , 873 KB
114

Mājupceļš

Year:
1993
Language:
latvian
File:
FB2 , 525 KB
115

Lisabonas nakts

Year:
1984
Language:
latvian
File:
FB2 , 706 KB
116

Laiks dzīvot un laiks mirt

Year:
1986
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.04 MB
117

“It kā viss būtu pēdējoreiz”

Year:
2010
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.90 MB
118

Ēnas paradīzē

Year:
1985
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.13 MB
119

Dzīvības dzirksts

Year:
2004
Language:
latvian
File:
FB2 , 759 KB
120

Džema

Year:
2002
Language:
latvian
File:
FB2 , 414 KB
121

Triktraka partija

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 131 KB
122

Tamango

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 190 KB
123

Šķīstītavas dvēseles

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 512 KB
124

Redutes ieņemšana

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 159 KB
125

Mateo Falkone

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 179 KB
126

Kolomba

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 420 KB
127

Karmena

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 237 KB
128

Kārļa IX valdīšanas hronika

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.10 MB
129

Ilas Venēra

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 159 KB
130

Federigo

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 115 KB
131

Etrusku vāze

Year:
1990
Language:
latvian
File:
FB2 , 142 KB
132

Dubulta maldīšanās

Year:
1991
Language:
latvian
File:
FB2 , 280 KB
133

Arsēna Gijo

Year:
1991
Language:
latvian
File:
FB2 , 234 KB
134

Simts vientulības gadu

Year:
2006
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.25 MB
135

Patriarha rudens

Year:
1992
Language:
latvian
File:
FB2 , 951 KB
136

Par mīlestību un citiem dēmoniem

Year:
2004
Language:
latvian
File:
FB2 , 403 KB
137

Neticamais un skumjais stāsts

Year:
2006
Language:
latvian
File:
FB2 , 344 KB
138

Nestundā

Year:
1986
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.62 MB
139

Mīlestība holeras laikos

Year:
2006
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.26 MB
140

Dzīvot, lai izstāstītu

Year:
2008
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.10 MB
141

Atmiņas par manām skumjajām maukām

Year:
2006
Language:
latvian
File:
FB2 , 235 KB
142

Viņa tēvu dievs

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 449 KB
143

Vilka dēls. Stāstu krājums

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 422 KB
144

Uz makaloa paklāja X sej.

Year:
1979
Language:
latvian
File:
FB2 , 751 KB
145

Stāsti

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.91 MB
146

DĪVAINS STARPGADĪJUMS

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 157 KB
147

STIPRO SPĒKS

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 188 KB
148

Noknābts

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 185 KB
149

KRUĶI

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 173 KB
150

GABALS GAĻAS

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 187 KB
151

KAD DIEVI SMEJAS

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 188 KB
152

KĀ ALISE GRĒKUS SŪDZĒJA

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 201 KB
153

KAHEKILI KAULI

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 212 KB
154

UZ Makaloa paklāja

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 231 KB
155

KANAKU BANGOTNE

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 261 KB
156

LEPNĪBAS NAMS

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 179 KB
157

SAULES SPALVAS

Language:
latvian
File:
FB2 , 180 KB
158

NELIELS RĒĶINS SVIZINAM HOLAM

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 196 KB
159

VELNI FUATĪNO SALĀ

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 231 KB
160

«EK JŪS! EK JŪS! EK JŪS!»

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 193 KB
161

BAISMĪGĀS ZĀLAMANA SALAS

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 205 KB
162

SIEVIETES SPĒKS

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 152 KB
163

SNIEGA CEĻA GUDRĪBA

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 164 KB
164

BALTĀ CILVĒKA CEĻŠ

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 83 KB
165

STĀSTS PAR KIŠU

Year:
1965
Language:
latvian
File:
FB2 , 66 KB
166

Saules dēls krājums

Year:
1977
Language:
latvian
File:
FB2 , 515 KB
167

Sala bērni. Stāstu krājums

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 435 KB
168

Zādzība

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 316 KB
169

Triju sirdis

Year:
1993
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.14 MB
170

Spēle

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 144 KB
171

Sniega meita

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 867 KB
172

Smouks un mazais

Year:
1979
Language:
latvian
File:
FB2 , 514 KB
173

Senču asiņu balss

Year:
1977
Language:
latvian
File:
FB2 , 403 KB
174

Smouks Belju

Year:
1979
Language:
latvian
File:
FB2 , 483 KB
175

Salinieks Džerijs

Year:
1993
Language:
latvian
File:
FB2 , 681 KB
176

Pirms Ādama

Year:
2001
Language:
latvian
File:
FB2 , 402 KB
177

Piedzīvojums

Year:
2001
Language:
latvian
File:
FB2 , 687 KB
178

Mēness ieleja

Year:
1994
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.51 MB
179

Mārtiņš Īīdens

Year:
1976
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.24 MB
180

Maikls, Džerija brālis

Year:
1977
Language:
latvian
File:
FB2 , 892 KB
181

Lielās mājas mazā saimniece

Year:
1993
Language:
latvian
File:
FB2 , 993 KB
182

Jūras Vilks

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 1006 KB
183

Džons Miežagrauds jeb Memuāri par alkoholu

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 594 KB
184

Dzelzs papēdis

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 706 KB
185

Ceļojums ar Snarku

Year:
1977
Language:
latvian
File:
FB2 , 686 KB
186

Baltais Ilknis

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 766 KB
187

Publicistika

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 149 KB
188

Naktī dzimusī

Year:
1978
Language:
latvian
File:
FB2 , 427 KB
189

Lepnības nams. stāstu krājums

Year:
1977
Language:
latvian
File:
FB2 , 241 KB
190

Kad dievi smejas

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 431 KB
191

Dzīvotgriba. Stāstu krājums

Year:
1974
Language:
latvian
File:
FB2 , 359 KB
192

Dienvidjūras stāstI

Year:
1977
Language:
latvian
File:
FB2 , 418 KB
193

Dienvidjūras stāst

Year:
1977
Language:
latvian
File:
FB2 , 80 KB
194

Ceļš. stāstu krājums

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 422 KB
195

Apkaunotais Stāstu krājums

Year:
1975
Language:
latvian
File:
FB2 , 338 KB
196

Kristīne Lavransa meita 3 Krusts

Year:
1979
Language:
latvian
File:
FB2 , 1.41 MB